backtohistoryphotography almere buiten gratis tfp

TFP-shoot (time for pictures) is gratis, maar niet vrijblijvend !

 

Voorafgaand aan de shoot moet een borg van 20 euro worden betaald. De gegevens ontvangt u na het reserveren van de shoot.

De borg wordt direct teruggestort bij aanvang van de shoot.

Bij niet komen op dagen of niet op tijd annuleren is de fotograaf niet verplicht de borg terug te betalen.

Annuleren dient minimaal 5 dagen voorafgaande aan de shoot te zijn ingediend via mail. De borg wordt dan teruggestort.

 

Overige voorwaarden:

 • Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van zijn/haar
  werk als model, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s.
 • Daarnaast mag het model de foto’s gebruiken op zijn/haar social media, als profielfoto en dergelijke.
 • Ieder andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van de
  fotograaf is niet toegestaan.
 • Het model mag de foto’s niet plaatsen op een pay-website.
 • Het model is houder van het portretrecht. De fotograaf heeft het onverdeeld auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot
  openbaarmaking.
 • De fotograaf mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotiedoeleinden van zijn werk als fotograaf, mits onder vermelding van model. Openbaarmaking kan geschieden op zijn portfolio en/of website, Facebook pagina’s, foto websites (bijv. Instagram), social media (bijv. Twitter), fotofora (bijv. www.zoom.nl) en fototentoonstellingen.
 • Overige publicatie vindt plaats na schriftelijk overleg tussen fotograaf en model.
 • Model en fotograaf ontvangen voor de TFP-fotoshoot geen financiële vergoeding.
 • Model ontvangt van de fotograaf digitaal een selectie van de gemaakte foto’s in goede kwaliteit voor online gebruik.
 • Alle foto’s mogen uitsluitend in ongewijzigde vorm worden gebruikt. De foto's mogen niet omgezet worden van kleur in zwart-wit of worden veranderd qua formaat zonder overleg met de fotograaf.